La primera Assemblea de Dones d’Esquerra Verda es va celebrar el divendres 11 de novembre a la tarda al passatge Rellotge 3 de Barcelona. La ponència feminista va ser l’eix vertebrador del debat constituent de DEV.

El document de balanç va ser aprovat per unanimitat.

Després d’un debat ric i propositiu, la ponència feminista va ser aprovada per unanimitat.

I les resolucions aprovades per l’assemblea van ser: 25 de novembre’22Dones grans, grans dones dignes.